DRUM!  Magazine review RESoArmor kit, Summer 2019
Modern Drummer, RESoArmor Snare review, June 2019 Issue
DRUM! Magazine review, February 2017
Erik's Testimonial
5.5x15 Snare Review
"Meet Your Maker", DRUM! Magazine
Lenny's Testimonial
Mark's Testimonial
SB1 Strainer Reviews
Craig's Testimonial
prev / next